Cese Elektrik
Anasayfa - Enerji Hakkında - Hidrolik enerji nedir?
 

Hidrolik enerji nedir?

      HİDROLİK ENERJİ NEDİR?
 

      Su" ve "boru" anlamındaki Yunanca iki sözcükten türetilen hidrolik terimi, hareket halindeki sıvıların, Özellikle suyun akışını inceleyen bir bilim dalının adıdır. Hidrolik yasalarını ortaya koyarak bu bilim
dalının kuramsal temellerini atanlar Fransız bilim adamı Blaise Pascal ile İsviçreli fizikç
i Daniel Bernoulli olmuştur. Suyun ırmak ve kanallardaki, pompa ve türbin gibi makinelerin içindeki akışını belirleyen etkenleri araştırmak bu bilim dalının konusuna girer. Bu nedenle bütün mühendislik dallarında, özellikle de liman, kanal, dok, baraj ve bent tasarımında hidroliğin çok önemli bir yeri vardır.
İnsanlar doğal bir akarsu yatağında ya da kanalların
i
çinde akan sudan ilk kez tarlalarını sulamak için yararlanmışlardır. Tarımın başlangıcı kadar eskiye dayanan sulama bugün de aynı derecede önemlidir. Eskiden alçak havzalardaki akarsulardan taşan suların önü çevrilerek bir setin arkasında toplanır ya da ırmakların suyu tulumbalarla çekilerek tarlalara giden kanallara akıtılırdı. Oysa günümüzde akarsuların üzerinde kurulmuş dev barajların arkasında biriktirilen sular, bütün bir bölgeyi ağ gibi saran sulama kanallarına pompalanır. 
 
       Sudan enerji elde etmenin en basit yolu akarsuyun içine bir su çarkı koymaktır. Buğday tanelerini öğüterek un haline getiren değirmentaşlarını döndürmek için yüzyıllarca su çarkları kullanılmıştır. Bu tip su değirmenlerine bazı yörelerde bugün bile rastlanabilir. Sudan elektrik enerjisi üretmek için de, çağlayan halinde yüksekten akan ya da yüksek bir baraj gölünde toplanan sular çok büyük çaplı borularla aşağıya akıtılarak vadide kurulmuş bir elektrik santralına gönderilir. Suyun hızlı akışı santraldeki su türbinlerini döndürür; türbinler de elektrik üreteçlerini çalıştırır. Su enerjisini (hidrolik enerjiyi) elektrik enerjisine dönüştüren bu tesislere hidroelektrik enerji santralı denir.

 

 
 

CESE ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.             © Copyright CESE  2011

Merkez: Anadolu Bulvarı No:2 Kat:1 Peugeot Yanı / Trabzon-TÜRKİYE

Telefon: +90 462 325 13 66
E-mail: info@ceseelektrik.com

Powered By Gulnet